TÁBORSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM, s. r. o.

Jednatelka školy: Mgr. Věra Komzáková

Ředitelka školy: Mgr. Markéta Švadlenová

Zástupce ředitelky: Mgr. Pavel Samec

Zavadilská 2472, 390 02 Tábor
tel./fax: 381282830, email: sekret@tabsg.cz
redizo: 600008835

AKTUALITY


V rubrice Stalo se ... si můžete přečíst o akcích našeho gymnázia.Pod odkaz Maturita 2015 byla přidána maturitní témata pro školní rok 2014/2015.


Vážení rodiče,

zveme Vás dne 27. listopadu 2014 od 16 hodin na rodičovské schůzky.


Oznámení

Výroční zpráva školy byla 8. října 2014 projednána a schválena školskou radou a je k dispozici
v kanceláři školy.


Jak uspěli naši maturanti ve srovnání s ostatními

Připravili jsme pro Vás výsledky našich maturantů.Vážení rodiče, milí studenti,

kromě nabídky seminářů pro maturanty a pro studenty septimy pro letošní školní rok vypisujeme pro všechny třídy tyto nepovinné předměty a kroužky zájmové činnosti:

 • Španělština
 • Francouzština
 • Ruština
 • Latina
 • Finanční matematika
 • Deskriptivní geometrie
 • Výtvarný kroužek a seminář
 • Laboratorní práce – chemie jinak
 • Fotografický kroužek
 • Divadelní kroužek
 • Školní časopis
 • Sportovní hry se zaměřením na míčové hry
 • Příprava na mezinárodní jazykové certifikáty
 • Tvorba webových stránek a PC gramotnost

Přihlašování u jednotlivých vyučujících, u třídních učitelů nebo v kanceláři školy.
Předměty otevíráme v případě dostatečného počtu zájemců.


Vážení rodiče,

zvažte prosím ještě své rozhodnutí a zkuste možnost studia Vašeho syna / Vaší dcery
na Táborském soukromém gymnáziu.


Výhody oproti ZŠ:

 • kroužky zdarma, otevíráme dle zájmu, i v malých skupinách
 • po 9. třídě Vám a Vašim dětem odpadá nutnost přijímacích zkoušek na další školy a dalšího rozhodování
 • intenzívní výuka AJ
 • v případě nemoci, sportovního vytížení atd. probíhá pravidelné doučování a individuální péče – a to již v rámci školného
 • v prostředí menších tříd mohou děti rozvíjet své zájmy nebo si lépe upevnit učivo
Vaše TSG, škola, která se dětem plně věnuje.

Vážení rodiče, zájemci o studium na víceletém gymnáziu!

Víte, že u nás můžete studovat dva předměty v angličtině na šestiletém gymnáziu? Jedná se o zcela ojedinělou nabídku v rámci Jihočeského kraje. Tento nově akreditovaný program již probíhá u našich stávajících studentů a jsou s ním velmi dobré zkušenosti.
Angličtinu totiž nenutí zvládnout pro účely např. překladatelské, ale jako běžný pracovní nástroj, který se velmi hodí studentům jak humanitně, tak i přírodovědně a technicky zaměřeným, neboť velká část materiálů vysokoškolského studia je již nyní v angličtině. Děti na to budou připraveny.

Navíc jsme výukovým centrem, které ve spolupráci s Česko-anglickým gymnáziem České Budějovice připravuje i zkoušky City&Guilds, které také naši studenti úspěšně skládají – mají výběrový bezplatný kurz ve škole k mezinárodním certifikátům v AJ, i NJ.

Přijďte se na nás podívat, přijďte se informovat osobně! Systém stipendií a bonusů! Zahraniční a sportovní programy, učebnice a doučování či individuální konzultace zdarma! To je jen část naší nabídky.


Mgr. Markéta Švadlenová
ředitelka školy

Napsal o nás Táborský deník: přečtěte si!


Oslovujeme žáky ZŠ a jejich rodiče.

Systém vzdělávání je u nás prostupný, je tedy možné se hlásit na víceleté gymnázium nejen v přijímacím řízení, ale i formou přestupu. Každý přestup a jeho požadavky jsou řešeny individuálně při osobním jednání s rodiči. Nabízíme Vám možnost získat gymnaziální vzdělání u nás - na Táborském soukromém gymnáziu v oboru studia osmiletém i šestiletém (anglické gymnázium).

"Neváhejte a využijte svou šanci!"


AKTUÁLNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍNY A AKTUÁLNÍ CENÍK

Sprachdiplom


Podpora handicapovaných studentů

Na naší škole jsou podmínky pro handicapované studenty, v současné době máme 1 studenta
s tělesným handicapem a několik žáků integrovaných, jimž se individuálně věnujeme.

© Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.