TÁBORSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM, s. r. o.

Jednatelka školy: Mgr. Věra Komzáková

Ředitelka školy: Mgr. Markéta Švadlenová

Zástupce ředitelky: Mgr. Pavel Samec

Zavadilská 2472, 390 02 Tábor
tel./fax: 381282830, email: sekret@tabsg.cz
redizo: 600008835

AKTUALITY


Rubrika 'Stalo se ...' Vám přiblíží akce našeho gymnáziaPoděkování našim studentům

K 600. výročí upálení mistra Jana Husa pořádá naše město Tábor a jiné instituce různé akce.

Ve dnech 30. dubna - 3. května 2015 se konala Konference evropských protestantských muzeí s názvem "Jan Hus v rozhovoru s evropskou reformací 16. století".


Naši studenti se podíleli na přípravě, organizaci a průvodcování pro účastníky této konference. Jejich práci ocenila i vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Tábor:


Vážená paní ředitelko,
dovolte mi poděkovat Vám za vzornou spolupráci Vašich studentů na Konferenci evropských protestantských muzeí, která se v Táboře uskutečnila ve dnech 30. 4.–3. 5. Konferenci pořádala historická společnost pro zachování odkazu české reformace Veritas a město Tábor.

Poděkování patří těmto studentům - Kateřina Bělohlavová, Michaela Gereová, Monika Dvořáková, Pavel Salák, Miroslav Lutovský, Václav Milichovský a Viktor Škopan.

Účastníci konference kladně hodnotili jejich milý a vstřícný přístup i znalosti, které prokázali při prohlídce městem.

Děkuji Vám a těším se na další spolupráci.

Ing. Jana Lorencová
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
Město Tábor
Žižkovo náměstí 2
390 15 Tábor


Výsledky zápisu do 1. třídy ZŠ při Táborském soukromém gymnáziu

Dne 18. května 2015 proběhl mimořádný zápis do 1. třídy ZŠ.

Výsledky k nahlédnutí zde -


Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo (6. 5. 2015)
Čtyřleté studium (7941K41), šestileté studium (7941K61),
Osmileté studium (7941K81)
k nahlédnutí   
Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo (22. 4. 2015)
Čtyřleté studium (7941K41), šestileté studium (7941K61)k nahlédnutí   
Osmileté studium (7941K81)k nahlédnutí   

Upozornění pro rodiče budoucích prvňáčků

Od 1. září 2015 otevíráme 1. třídu ZŠ při Táborském soukromém gymnáziu!


V pondělí 13. 4. 2015 se na TSG konal mimořádný zápis do 1. třídy naší nové základní školy. Přivítali jsme malé školačky i školáky i jejich rodiče a zanechali jsme budoucí prvňáčky v péči zkušených kolegyň, které se jich ujaly, aby posoudily jejich celkovou zralost pro školu.

Zatímco děti tvořily, naše vedení školy seznamovalo rodiče se školním prostředím. Odpoledne uběhlo jako voda a my se těšíme, že k nám najdou cestu další rodiče se svými budoucími prvňáčky!

Neváhejte, je to nově otevřená třída a vy můžete využít i dalších mimořádných termínů!


Od 1. třídy může využívat Vaše dítě mnoha výhod:
- zvýšená dotace hodin AJ
- menší počet žáků ve třídě (do 15 žáků)
- klidné prostředí i každodenní odpolední zaměstnání pro děti

Pokud jste se rozhodli odložit nástup Vašeho syna, Vaší dcery do 1. třídy ZŠ, zkuste přehodnotit toto rozhodnutí.

Těšíme se na Vás!

V případě zájmu kontaktujte vedení školy (viz kontakty) nebo sekretariát - telefon 381282830

Věra Komzáková, jednatelka a zřizovatelka školy
Učební plán k nahlédnutí zde


Výsledky zápisu do 1. třídy ZŠ při Táborském soukromém gymnáziu

Dne 13. dubna 2015 proběhl mimořádný zápis do 1. třídy ZŠ.

Výsledky k nahlédnutí zde -


Vážení rodiče, zájemci o studium,

víte, že u nás můžete studovat dva předměty v angličtině na šestiletém gymnáziu? Jedná se o zcela ojedinělou nabídku v rámci Jihočeského kraje. Tento akreditovaný program již probíhá u našich stávajících studentů a jsou s ním velmi dobré zkušenosti.
Angličtinu totiž nenutí zvládnout pro účely např. překladatelské, ale jako běžný pracovní nástroj, který se velmi hodí studentům jak humanitně, tak i přírodovědně a technicky zaměřeným, neboť velká část materiálů vysokoškolského studia je již nyní v angličtině. Děti na to budou připraveny.


Výhody oproti ZŠ:

 • kroužky zdarma, otevíráme dle zájmu, i v malých skupinách
  • Španělština
  • Francouzština
  • Ruština
  • Latina
  • Finanční matematika
  • Deskriptivní geometrie
  • Výtvarný kroužek a seminář
  • Laboratorní práce – chemie jinak
  • Fotografický kroužek
  • Divadelní kroužek
  • Školní časopis
  • Sportovní hry se zaměřením na míčové hry
  • Příprava na mezinárodní jazykové certifikáty
  • Tvorba webových stránek a PC gramotnost
 • po 9. třídě Vám a Vašim dětem odpadá nutnost přijímacích zkoušek na další školy a dalšího rozhodování
 • intenzívní výuka AJ
 • v případě nemoci, sportovního vytížení atd. probíhá pravidelné doučování a individuální péče – a to již v rámci školného
 • v prostředí menších tříd mohou děti rozvíjet své zájmy nebo si lépe upevnit učivo

Přijďte se na nás podívat, přijďte se informovat osobně! Systém stipendií a bonusů! Zahraniční a sportovní programy, učebnice a doučování či individuální konzultace zdarma! To je jen část naší nabídky.


Mgr. Markéta Švadlenová
ředitelka školy

SLEDUJEME STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V OKOLÍ NAŠÍ ŠKOLY
A V TÁBOŘE

1. Stav ovzduší


2. Měření průhlednosti vody Košín, Malý Jordán, Velký Jordán

Zdroj: portal.chmi.czV rámci projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihočeském kraji“ jsme v naší firmě obsadili pracovní místo, které je spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


AKTUÁLNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍNY A AKTUÁLNÍ CENÍK

Sprachdiplom


Podpora handicapovaných studentů

Na naší škole jsou podmínky pro handicapované studenty, v současné době máme 1 studenta
s tělesným handicapem a několik žáků integrovaných, jimž se individuálně věnujeme.

© Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.