TÁBORSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM, s. r. o.

Jednatelka školy: Mgr. Věra Komzáková

Ředitelka školy: Mgr. Markéta Švadlenová

Zástupce ředitelky: Mgr. Pavel Samec

Zavadilská 2472, 390 02 Tábor
tel./fax: 381282830, email: sekret@tabsg.cz
redizo: 600008835

AKTUALITY


Rubrika 'Stalo se ...' Vám přiblíží akce našeho gymnáziaUPOZORNĚNÍ!!!úterý 28. 7. 2015 – není úřední den

čtvrtek 30. 7. 2015 – není úřední den


ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

8.00 – 12.30 hod.


Mimo úřední hodiny volejte:

29. 6. – 30. 6. 2015 – tel. 724241118 – pí. Vojáková

1. 7. – 16. 7. 2015 – tel. 724241118 – pí. Vojáková

17. 7. – 31. 7. 2015 – tel. 734443972 – pí. Horažďovská

3. 8. – 31. 8. 2015 – tel. 724241118 – pí. Vojáková


Inspekce - červen 2015

Ve dnech 9. - 12. června 2015 proběhla na Táborském soukromém gymnáziu inspekce.

Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou, zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů.


Plné znění inspekční zprávy (.pdf)
ZPRÁVA PRO ŽÁKY 1. ROČNÍKU

Prázdniny budou dlouhé, a proto by bylo dobré si je zpestřit četbou a zároveň se připravit na práci
v hodinách českého jazyka.

V průběhu školního roku se budou načtené knihy hodit. Co číst?
Zavítejte na stránky naší školy a v seznamu knih k maturitě určitě něco vyberete. Dále pak přikládám náměty k seminárním pracem pro 1. ročník.

Hezké prázdniny s knihou vám přeje češtinářka Jarmila Lambertová


Témata k seminárním pracem pro 1. ročník - šk. rok 2015/2016 (.pdf)
Seznam knih ke státní maturitě 2015 (.pdf)

ZAJÍMAVÉ ONLINE TESTY NA PRÁZDNINY

Na portále TestyTesty je řada zajímavých psychologických testů vhodných k vyplnění o prázdninách. Výsledky se dozvíte okamžitě. I v létě vás může zajímat odpověď na otázky Jak své silné stránky využiji na 100% nebo Studuji očima nebo ušima? Při zamýšlení nad tím, na jakou školu se po prázdninách přihlásit, pomůže Test pro výběr povolání. Také různé Testy IQ.

Více užitečných testů na: www.TestyTesty.cz


PŘIPRAVILI JSME PRO VÁSPODĚKOVÁNÍ NAŠIM STUDENTŮM

K 600. výročí upálení mistra Jana Husa pořádá naše město Tábor a jiné instituce různé akce.

Ve dnech 30. dubna - 3. května 2015 se konala Konference evropských protestantských muzeí s názvem "Jan Hus v rozhovoru s evropskou reformací 16. století".


Naši studenti se podíleli na přípravě, organizaci a průvodcování pro účastníky této konference. Jejich práci ocenila i vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Tábor:


Vážená paní ředitelko,
dovolte mi poděkovat Vám za vzornou spolupráci Vašich studentů na Konferenci evropských protestantských muzeí, která se v Táboře uskutečnila ve dnech 30. 4.–3. 5. Konferenci pořádala historická společnost pro zachování odkazu české reformace Veritas a město Tábor.

Poděkování patří těmto studentům - Kateřina Bělohlavová, Michaela Gereová, Monika Dvořáková, Pavel Salák, Miroslav Lutovský, Václav Milichovský a Viktor Škopan.

Účastníci konference kladně hodnotili jejich milý a vstřícný přístup i znalosti, které prokázali při prohlídce městem.

Děkuji Vám a těším se na další spolupráci.

Ing. Jana Lorencová
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
Město Tábor
Žižkovo náměstí 2
390 15 Tábor


UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Od 1. září 2015 otevíráme 1. třídu ZŠ při Táborském soukromém gymnáziu!


Od 1. třídy může využívat Vaše dítě mnoha výhod:
- zvýšená dotace hodin AJ
- menší počet žáků ve třídě (do 15 žáků)
- klidné prostředí i každodenní odpolední zaměstnání pro děti

Pokud jste se rozhodli odložit nástup Vašeho syna, Vaší dcery do 1. třídy ZŠ, zkuste přehodnotit toto rozhodnutí.

Těšíme se na Vás!

V případě zájmu kontaktujte vedení školy (viz kontakty) nebo sekretariát - telefon 381282830

Věra Komzáková, jednatelka a zřizovatelka školy
Učební plán k nahlédnutí zde

VÁŽENÍ RODIČE, ZÁJEMCI O STUDIUM,

víte, že u nás můžete studovat dva předměty v angličtině na šestiletém gymnáziu? Jedná se o zcela ojedinělou nabídku v rámci Jihočeského kraje. Tento akreditovaný program již probíhá u našich stávajících studentů a jsou s ním velmi dobré zkušenosti.
Angličtinu totiž nenutí zvládnout pro účely např. překladatelské, ale jako běžný pracovní nástroj, který se velmi hodí studentům jak humanitně, tak i přírodovědně a technicky zaměřeným, neboť velká část materiálů vysokoškolského studia je již nyní v angličtině. Děti na to budou připraveny.


Výhody oproti ZŠ:

 • kroužky zdarma, otevíráme dle zájmu, i v malých skupinách
  • Španělština
  • Francouzština
  • Ruština
  • Latina
  • Finanční matematika
  • Deskriptivní geometrie
  • Výtvarný kroužek a seminář
  • Laboratorní práce – chemie jinak
  • Fotografický kroužek
  • Divadelní kroužek
  • Školní časopis
  • Sportovní hry se zaměřením na míčové hry
  • Příprava na mezinárodní jazykové certifikáty
  • Tvorba webových stránek a PC gramotnost
 • po 9. třídě Vám a Vašim dětem odpadá nutnost přijímacích zkoušek na další školy a dalšího rozhodování
 • intenzívní výuka AJ
 • v případě nemoci, sportovního vytížení atd. probíhá pravidelné doučování a individuální péče – a to již v rámci školného
 • v prostředí menších tříd mohou děti rozvíjet své zájmy nebo si lépe upevnit učivo

Přijďte se na nás podívat, přijďte se informovat osobně! Systém stipendií a bonusů! Zahraniční a sportovní programy, učebnice a doučování či individuální konzultace zdarma! To je jen část naší nabídky.


Mgr. Markéta Švadlenová
ředitelka školy

SLEDUJEME STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V OKOLÍ NAŠÍ ŠKOLY
A V TÁBOŘE

1. Stav ovzduší


2. Měření průhlednosti vody Košín, Malý Jordán, Velký Jordán

Zdroj: portal.chmi.czV rámci projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihočeském kraji“ jsme v naší firmě obsadili pracovní místo, které je spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


AKTUÁLNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍNY A AKTUÁLNÍ CENÍK

Sprachdiplom


Podpora handicapovaných studentů

Na naší škole jsou podmínky pro handicapované studenty, v současné době máme 1 studenta
s tělesným handicapem a několik žáků integrovaných, jimž se individuálně věnujeme.

© Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.