TÁBORSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, s. r. o.

Jednatelka školy: Mgr. VĚRA KOMZÁKOVÁ

Ředitelka školy: Mgr. MARKÉTA ŠVADLENOVÁ

Zástupce ředitelky: Mgr. PAVEL SAMEC

"KUCHAŘKA" ANEB NÁVOD, JAK POSTUPOVAT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Informace k Jednotné přijímací zkoušce a k oborům.

Více informací >

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ

Zápis se koná ve dnech 5. a 6. 4. 2017 od 14.00 do 16.30 hodin.

Rodiče,
přineste s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte a pokud má dítě nějaké zdravotní omezení nebo zprávu z pedagogické poradny (nebo jiného poradenského zařízení), je nutno tyto podklady také u zápisu předložit.

Při příchodu obdržíte registrační číslo a k zápisu přistoupí Vaše dítě v pořadí, ve kterém jste přišli. Zápis samotný trvá cca 15-20 minut.


Požadavky a užitečné tipy naleznete v příloze zde.


NABÍDKY KURZŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVKA (pro děti v posledních ročnících MŠ) - více informací
PŘÍPRAVNÝ KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO ŽÁKY 4. A 5. TŘÍD ZŠ A 6. A 7. TŘÍD ZŠ
PŘÍPRAVNÝ KURZ ČESKÉHO JAZYKA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM
PŘÍPRAVNÝ KURZ MATEMATIKY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM


BESEDA S PAMĚTNICÍ

Vyprávět o svých zážitcích z 2. světové války žákům přišla paní Ernestina Švorcová, která válku jako malá holka prožila na Slovensku.

Zobrazit článek >

24. LEDEN 2017 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V úterý se uskutečnil tradiční den otevřených dveří.

Zobrazit článek >

PŘED VÁNOCEMI DO SVĚTA

Jak se slaví Vánoce ve světě? Netradiční zeměpis v tercii.

Zobrazit článek >

EXKURZE U SOUDU

Návštěva soudního přelíčení byla pro studenty poučením.

Zobrazit článek >

TRADIČNÍ NAŠE ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH

Školou zněly vánoční písně a koledy.

Zobrazit článek >

VÁNOČNÍ VÝSTAVA S PRIMOU

V Galerii 140 se konala vánoční výstava, kterou navštívila naše prima.

Zobrazit článek >

NÁVŠTĚVA G-CENTRA

Po besedě jsme se vypravili do G-centra v Čekanicích.

Zobrazit článek >
<< 1 2 3 4 >>

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. - netkatalog.cz Gymnázia - netkatalog.cz

© Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s. r. o.