TÁBORSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM, s. r. o.

Jednatelka školy: Mgr. Věra Komzáková

Ředitelka školy: Mgr. Markéta Švadlenová

Zástupce ředitelky: Mgr. Pavel Samec

Zavadilská 2472, 390 02 Tábor
tel./fax: 381282830, email: sekret@tabsg.cz
redizo: 600008835

AKTUALITY


Rubrika 'Stalo se ...' Vám přiblíží akce našeho gymnázia
Upozornění pro rodiče budoucích prvňáčků

Upozorňujeme rodiče budoucích prvňáčků, že se stále mohou hlásit k zápisu na naši školu.

Od 1. září 2015 otevíráme 1. třídu ZŠ při Táborském soukromém gymnáziu!


Od 1. třídy může využívat Vaše dítě mnoha výhod:
- zvýšená dotace hodin AJ
- menší počet žáků ve třídě (do 15 žáků)
- klidné prostředí i každodenní odpolední zaměstnání pro děti

Pokud jste se rozhodli odložit nástup Vašeho syna, Vaší dcery do 1. třídy ZŠ, zkuste přehodnotit toto rozhodnutí.

Těšíme se na Vás!

V případě zájmu kontaktujte vedení školy (viz kontakty) nebo sekretariát - telefon 381282830


Výsledky zápisu do 1. třídy ZŠ při Táborském soukromém gymnáziu


Dne 13. dubna 2015 proběhl mimořádný zápis do 1. třídy ZŠ.

Výsledky k nahlédnutí zde -


Ukliďme Česko

Akce Ukliďme Česko je určena všem, komu vadí černé skládky a nepořádek v přírodě, městech a obcích, ale především mají chuť s tím něco udělat.

Dobrovolnická akce "Ukliďme Česko" vychází z mezinárodně osvědčeného modelu "Let's Do It!".
Tento typ úklidových akcí již proběhl úspěšně ve více jak 100 zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků.


I naše gymnázium se připojilo k této akci 21. dubna 2015. Připojte se i Vy!!!

Více informací k akci


9. mezinárodní setkání projektu Comenius

Ve dnech 24. - 27. dubna 2015 bude naše gymnázium pořadatelem již
9. mezinárodního setkání projektu Comenius, tentokrát v České republice .

Naši školu navštíví studenti z Turecka, Polska, Finska, Maďarska, Litvy, Řecka a Itálie. Doufáme, že se jim v našem městě u českých kamarádů bude líbit a odvezou si krásné zážitky.


Vážení rodiče, zájemci o studium,

víte, že u nás můžete studovat dva předměty v angličtině na šestiletém gymnáziu? Jedná se o zcela ojedinělou nabídku v rámci Jihočeského kraje. Tento akreditovaný program již probíhá u našich stávajících studentů a jsou s ním velmi dobré zkušenosti.
Angličtinu totiž nenutí zvládnout pro účely např. překladatelské, ale jako běžný pracovní nástroj, který se velmi hodí studentům jak humanitně, tak i přírodovědně a technicky zaměřeným, neboť velká část materiálů vysokoškolského studia je již nyní v angličtině. Děti na to budou připraveny.


Výhody oproti ZŠ:

 • kroužky zdarma, otevíráme dle zájmu, i v malých skupinách
  • Španělština
  • Francouzština
  • Ruština
  • Latina
  • Finanční matematika
  • Deskriptivní geometrie
  • Výtvarný kroužek a seminář
  • Laboratorní práce – chemie jinak
  • Fotografický kroužek
  • Divadelní kroužek
  • Školní časopis
  • Sportovní hry se zaměřením na míčové hry
  • Příprava na mezinárodní jazykové certifikáty
  • Tvorba webových stránek a PC gramotnost
 • po 9. třídě Vám a Vašim dětem odpadá nutnost přijímacích zkoušek na další školy a dalšího rozhodování
 • intenzívní výuka AJ
 • v případě nemoci, sportovního vytížení atd. probíhá pravidelné doučování a individuální péče – a to již v rámci školného
 • v prostředí menších tříd mohou děti rozvíjet své zájmy nebo si lépe upevnit učivo

Přijďte se na nás podívat, přijďte se informovat osobně! Systém stipendií a bonusů! Zahraniční a sportovní programy, učebnice a doučování či individuální konzultace zdarma! To je jen část naší nabídky.


Mgr. Markéta Švadlenová
ředitelka školy

SLEDUJEME STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V OKOLÍ NAŠÍ ŠKOLY
A V TÁBOŘE

1. Stav ovzduší


2. Měření průhlednosti vody Košín, Malý Jordán, Velký Jordán

Zdroj: portal.chmi.czV rámci projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihočeském kraji“ jsme v naší firmě obsadili pracovní místo, které je spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


AKTUÁLNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍNY A AKTUÁLNÍ CENÍK

Sprachdiplom


Podpora handicapovaných studentů

Na naší škole jsou podmínky pro handicapované studenty, v současné době máme 1 studenta
s tělesným handicapem a několik žáků integrovaných, jimž se individuálně věnujeme.

© Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.